Visie en missie

Onze visie
In de bouwwereld blijkt de traditionele manier van werken, waarbij per project verschillende partners worden samengebracht, steeds minder te voldoen. De procedures zijn lang en omslachtig, met veel onvoorspelbare factoren, waardoor kosten, tijdsduur en eindresultaat nogal eens tegenvallen.

Steeds vaker wordt daarom gewerkt met nieuwe, geïntegreerde contractvormen, zoals design & construct en prestatie-inkoop, die met name door grote publieke opdrachtgevers al tot standaard zijn verheven. BodemPlan verwacht dat deze ontwikkeling zich doorzet en dat de traditionele manier van aanbesteden uiteindelijk zal verdwijnen. Steeds meer zal de scheiding tussen ontwerp, engineering en uitvoering vervagen en bij één opdrachtnemer komen te liggen.

Met onze aanpak spelen we in op deze marktontwikkeling. BodemPlan heeft alle benodigde competenties en ervaring in huis en zet die steeds opnieuw in – met dezelfde mensen. We vinden niet met elk nieuw project het wiel opnieuw uit: we weten al hoe we de wielen zo hard mogelijk kunnen laten draaien. Onze creativiteit in het vinden van een passende oplossing levert een optimale verhouding tussen prijs en kwaliteit en bracht ons al veel tevreden opdrachtgevers.Onze missie
BodemPlan wil een betrouwbare partner zijn voor ontwikkelende partijen door het ontwikkelingsproces voor (verontreinigde) locaties te vereenvoudigen - en dus te versnellen en goedkoper te maken. Wij nemen het gehele traject voor het geschikt maken van de locatie van u over en leveren als eindproduct een locatie waar u op kunt bouwen.

Onze werkwijze is het gevolg van gedegen kennis en ruime praktijkervaring op het gebied van alle aspecten van bodemsanering, bouw- en woonrijp maken. Dat doen we op een professionele manier: open en voorspelbaar, met aandacht voor uw en onze belangen, betrokken en resultaatgericht.

Op BodemPlan kunt u bouwen

Ons teamMaak afspraak