Projecten

Sanering en herinrichting achtertuinen Matjeszoom


Locatie: Koog aan de Zaan
Opdrachtgever: Parteon
Prijs: € 266.400,-

Toelichting
De saneringslocatie betreft de achtertuinen van Matjeszoom 1-31 te Koog aan de Zaan. De locatie wordt afgeperkt door de woningen, de weg Oosterveld en een watergang. Aan de overzijde van de watergang ligt een gemeentelijke berm met een waterkerende functie voor de boezemsloot aan de andere zijde. De woningen inclusief voor- en achtertuin zijn eigendom van Parteon. De woningen inclusief tuinen worden verhuurd aan particulieren.

Uit de risicobeoordeling blijkt dat sprake is van onaanvaardbare humane risico’s ter plaatse van de saneringslocatie. Het geval betreft een verontreiniging met lood in grond. De totale omvang van de verontreiniging wordt ingeschat op 1.950 m3 en is vermoedelijk veroorzaakt door het op de kant zetten van verontreinigde bagger uit de aangrenzende watergang. De watergang is vermoedelijk in het verleden verontreinigd geraakt als gevolg van de fabricage van loodwit in de nabijheid van de locatie.
Het belangrijkste uitgangspunt bij deze sanering is dat de risico’s voor de bewoners als gevolg van de bodemverontreiniging worden weggenomen. Hiertoe is tot maximaal 1,0 m minus maaiveld gesaneerd, waarop vervolgens een leeflaag van 1,0 m dikte is aangebracht.

Om te kunnen saneren tot onder de waterspiegel is het noodzakelijk om een waterkerende damwand te plaatsen. Er is een verankerde hardhouten damwand geplaatst tot 50 cm boven het wateroppervlak. Risico's 
  1. Grote weerstand van de bewoners

  2. Werken tot onder de waterlijn langs een watergang 

  3. Aan de belendende percelen mocht geen enkele schade ontstaan.
  4. De logistiek; er moest gewerkt worden vanuit de tuinen. Om de bewoners zo lang mogelijk van hun tuin gebruik te kunnen laten maken hebben we gefaseerd gewerkt.
  5. Planning; de tuinen moesten uiterlijk medio juni klaar zijn. Zodat de bewoners bij mooi weer van het hun kunnen genieten.
  6. Hoogteverschil in het maaiveld

BodemPlan heeft in opdracht van Parteon voor een vaste prijs de bodemsanering (inclusief alle benodigde plannen, bewonersavonden, vergunningen, bodemonderzoeken, milieukundige begeleiding) uitgevoerd.

Afspraak maken