Projecten

Herinrichting Hannie Schaftplein


Locatie: Oostzaan
Opdrachtgever: Gebr. van der Veekens
Prijs: € 144.500,-

Toelichting
Het Hannie Schaftplein ligt midden in het centrum van Oostzaan. De daar gevestigde supermarkt (Dirk van den Broek) trekt veel bezoekers/gebruikers.

Gebr. van der Veekens kreeg van de gemeente de opdracht om het plein opnieuw in te richten. Hiervoor diende op twee locaties (Kerkbuurt 26 en de Kerksloot) de bodem te worden gesaneerd, zodat de ondergrondse infrastructuur kon worden herzien en een watergang kon worden gerealiseerd.

Risico's 
  1. In de ondergrond van Kerkbuurt 26 waren zowel immobiele als mobiele verontreinigingen aanwezig.

  2. In Kerksloot was behalve een sterke immobiele verontreiniging ook een asbesthoudende  puinlaag aanwezig.

  3. Aan de belendende percelen (waaronder een oude kerk) mocht geen enkele schade ontstaan.
  4. 
De logistiek (bevoorrading supermarkt en parkeren van klanten) diende zo min mogelijk te worden verstoord.

BodemPlan heeft in opdracht van Gebr. van der Veekens voor een vaste prijs de bodemsanering (inclusief alle benodigde vergunningen, bodemonderzoeken, milieukundige begeleiding) uitgevoerd. 

Afspraak maken