Projecten

Geschikt maken Eiland Mieuwijdt te Graft


Locatie: Graft
Opdrachtgever: HSB Ontwikkeling
Prijs: € 570.000,-

Toelichting
Het eiland Mieuwijdt was in de oude situatie geschikt voor agrarische doeleinden en als caravanstalling. HSB Ontwikkeling is de uitdaging aangegaan om op deze locatie zes vrijstaande woningen, vier twee-onder-een-kap-woningen en zes rijenwoningen te ontwikkelen.

De bodem was niet geschikt voor deze nieuwe doeleinde. Mede door de uitstekende samenwerking in het vorige project Voor- en Achterhaven te Edam, nodigde HSB Ontwikkeling BodemPlan uit om mee te denken over het geschikt maken van deze locatie voor de nieuwbouw.

BodemPlan is deze uitdaging aangegaan. De locatie kende vele uitdagingen, zoals bodemverontreiniging, een bodem met weinig draagkracht, veel transportbewegingen terwijl de locatie slecht bereikbaar is door een oude dorpskern en bestaande woonwijk en langs een drukke basisschool. Daarnaast waren er asbestbeschoeiingen aanwezig en door de vervallen staat van de kassen waren deze volledig begroeid, ook binnen en door de bestaande constructies heen. Ook de planning voor de realisatie van de woningen bood voldoende uitdaging. 

Risico's
  1. Grote weerstand van de bewoners in verband met veel transport ten behoeve van de voorbelasting.
  2. Voorbelasting waardoor opbarsting van de bodem kan ontstaan in de omgeving.
  3. Aan de belendende percelen mocht geen enkele schade ontstaan.
  4. Planning; zetting dient binnen 6 maanden te worden behaald.

BodemPlan heeft in opdracht van HSB Ontwikkeling voor een vaste prijs het geschikt maken van het Eiland Mieuwijdt (inclusief alle benodigde berekeningen, plannen, vergunningen, bodemonderzoeken, milieukundige begeleiding) uitgevoerd.

Afspraak maken