Klanten aan het woord

Klanten aan het woord

Jack Klinkhamer

Projectleider
Parteon

Aan de Matjeszoom in Koog aan de Zaan werden bij onderhoudswerkzaamheden aan de sloot en schoeiingen verhoogde loodwaarden vastgesteld. De grootste uitdaging voor BodemPlan was om i.s.m. Parteon, Van der Tol Hoveniers en Gemeente Zaanstad de bewoners ervan te overtuigen dat de sanering van de achtertuinen vereist was.

BodemPlan heeft alle benodigde vergunningen aangevraagd en de werkzaamheden zo ingepland dat deze in het voorjaar werden afgerond. BodemPlan verzorgde daarbij ook de nieuwe beschoeiing en het aanvullen met schone grond. Financieel diende de sanering en herinrichting binnen vooraf gestelde kaders plaats te vinden. Bij de werkzaamheden stond het welzijn van bewoners bovenaan. BodemPlan heeft zich wat ons betreft positief weten te onderscheiden op het gebied van (het houden aan de) afspraken, korte lijnen, persoonlijke en vriendelijke benadering. BodemPlan neemt zijn verantwoording; dat spreekt voor ze!

Heinse Droog

Projectontwikkelaar
HSB Ontwikkeling

Wij hebben een samenwerking met BodemPlan voor het project 10 woningen Voor- en Achterhaven Edam. BodemPlan heeft vanaf de start van de planontwikkeling meegekeken bij de civiele uitwerking van het bouwplan en heeft een belangrijke rol gespeeld in het oplossen van diverse knelpunten. Het is voor ons heel fijn dat BodemPlan de coördinatie tussen de diverse partijen voor zijn rekening neemt. Dit project is gesitueerd in het historische centrum en kent vele moeilijke (civiele) componenten. Zo lag er een lastige parkeeropgave die moest worden opgelost, er moet ook nog gesaneerd worden, en tevens dient er archeologisch onderzoek plaats te vinden. Doordat BodemPlan vanaf het prille begin meekijkt tijdens de planvorming, loop je tijdens de uitvoering niet tegen allerlei problemen aan. Het vroegtijdig meedenken met de planontwikkeling maakt ons werk eenvoudiger en komt ten goede van het bouwplan.

Alexander Steman

Projectleider
Koning Bouw

Bij een project in Oostzaan waar wij appartementen en winkels realiseren was de grond heel vervuild. BodemPlan heeft dit naar alle tevredenheid en zonder meerkosten voor ons opgelost. Het was voor ons bijzonder prettig dat wij daarbij van een vaste prijs konden uitgaan. BodemPlan inventariseert in een vroeg stadium alle kosten en zij nemen daarna het hele risico op zich door een vaste prijs te bieden. Door voor Bodemplan te kiezen heb je dus geen mitsen en maren. Daarbij heeft BodemPlan veel knowhow en lopen zij niet voor een verantwoordelijkheid weg.

Doordat de samenwerking ons zo goed bevalt, kiezen wij bij ons volgende project ook voor BodemPlan.

Levinus van der Veekens

Directeur
Gebroeders van der Veekens BV

Wij hebben in Oostzaan bij het project Centrumplan samengewerkt met BodemPlan. Asbest en (vervuilde) grondsanering waren belangrijke onderdelen van dit project. BodemPlan heeft dit hele proces voor ons ondersteund en uitgevoerd. BodemPlan voerde overleg met betrokken partijen, bood ondersteuning bij het verzorgen van de vergunningen en controleerde of alles geregeld was. Verder stelde BodemPlan alle benodigde plannen op en was het begeleider bij de administratieve zaken.

Bij BodemPlan heb je één aanspreekpunt en krijg je altijd snel en goed terugkoppeling. De samenwerking heeft voor ons dus gewoon heel goed gewerkt.

Bart van der Maat

Projectleider-Directievoerder
Parteon

BodemPlan heeft voor ons de grond van het project 'Luikse Hoven' in Zaandam gesaneerd. Naast de bouw van 44 eengezinswoningen en het woonrijp maken van het project, moest er tevens een nieuw riool worden aangelegd. Hiervoor waren de meest uiteenlopende werkzaamheden voor nodig. BodemPlan heeft dit allemaal op goede wijze voor ons geregeld. Daarbij verloopt het contact goed en is het gewoon een prettige partij om mee samen te werken.

Peter Sondaar

Projectleider grote projecten
Gemeente Oostzaan

BodemPlan heeft voor ons gewerkt aan het Centrumplan, de nieuwe Gemeentewerf en de herontwikkeling van de oude Gemeentewerf. BodemPlan heeft bij die projecten meerdere problemen voor ons opgelost op het technische vlak. Daarnaast hebben zij op goede wijze de relatie met de Provincie onderhouden inzake vergunningen.

BodemPlan is een goede probleemoplosser waarbij klantgerichtheid bovenaan staat. De contacten met BodemPlan (Niels Buijs) verlopen uitstekend. Ze zijn altijd bereid een stapje extra te doen.